Kirjaudu ensin Pelipaikkaan seurakäyttäjänä.


Valitse "Raportit".Valitse raporteissa "Henkilöt" välilehti ja "Rakenna"Valitse ensin "Henkilön tiedot" valikosta haluamasi kriteerit.

Jos haluat jonkun tietyn ikäryhmän eriteltynä, valitse "Syntymäaika" ja rajaa se "Between" ja syntymävuosi vuoden alusta vuoden loppuun.

Valitse valikosta "Rekisteröinnit" kohta "Rooli" -> Equals -> Pelaaja.

"Tila" ->Equals->Aktiivinen, 

"Rekisteröintikausi" ->Equals->valitse vetovalikosta kuluva kausi.

Valitstse valikosta "Transaction" kohdat "Tuote", "Maksun tila" ja "Maksupäivä"Valitse "suorita raportti", jonka jälkeen järjestelmä valmistaa raportin. Raportti on muokattavissa myös muille kriteereille tarvittaessa.

Huomio! "Tuote" kohdasta voi rajata eri tuotteita (esim. pelipassit tai vakuutukset), mutta vain yhden tuotteen kullekin raportille. Kun jättää rajaamatta, niin järjestelmä ottaa raportille pelaajan kaikki tuotteet, eli tällöin näkyy sekä pelaajan pelipassi että -vakuutus.